Píšete závěrečné studentské práce, výroční zprávy, odborné posudky nebo připravujete pro klienty různé propagační materiály? Nezapomeňte je před jejich odevzdáním nechat zkontrolovat zkušenou korektorkou s dlouholetou praxí.

Podrobnosti k nabízené jazykové korektuře, včetně ceníku, naleznete v sekci Korektury textu.

Pokud potřebujete pomoci také s formální úpravou napsaného odborného textu, přejděte pro další informace do sekce Formální úprava dokumentů.