Zákon ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiál, jehož cílem je usnadnit zejména školám orientaci v přijaté právní úpravě:

Zdroj: CERMAT