Nabízíme profesionální jazykovou korekturu studentských prací, odborných posudků, tiskových zpráv, výročních zpráv, směrnic, vyhlášek, propagačních materiálů, prezentací, webových stránek.

 • Cena jazykové korektury textu se stanovuje pomocí ceny za normostranu textu
  (1 NS = 1 800 znaků), ovlivňuje ji také požadavek na rychlost zpracování.
 • Jazyková korektura bude provedena zkušenou vyučujícího českého jazyka a korektorkou s dlouholetou praxí. 
 • Korektura bude provedena standardně v textovém editoru MS Word. Pomocí funkce revize budou všechny navrhované změny viditelné i s případným komentářem. Autor tak bude moci sám rozhodnout, zda jednotlivé korekce přijme, nebo odmítne.
 • Kratší texty lze upravovat i ve formátu pdf formou vložení poznámky.
 • Studenti jsou cenově zvýhodněni.

Jazyková korektura česky psaného textu zahrnuje:

 • gramatickou korekturu
 • stylistickou korekturu
 • typografickou korekturu (např. rozdělení slov na konci řádků, řazení stránek apod.)

Jazyková korektura česky psaného textu nezahrnuje:

 • kontrolu citací (způsob a forma)
 • kontrolu textu v cizím jazyce
 • opravu obsahu práce (vlastní myšlenky autora práce, úroveň slovní zásoby, složité věty)

Kvalifikační práce na VŠ, VOŠ

Student Standard

970
 • do 7 dnů
 • max. 50 NS

Student Express

1100
 • do 4 dnů
 • max. 50 NS

Delší práce nad 50 NS – cena i termín odevzdání dle dohody.

Organizace, firmy, veřejnost – různé texty

Varianta A

45Kč/NS
 • do 2. dne
 • max. 10 NS

Varianta B

40Kč/NS
 • do 2 dnů
 • max. 30 NS

Varianta C

37Kč/NS
 • do 3 dnů
 • max. 50 NS

Delší texty nad 50 NS do 5 až 7 dnů dle dohody.

Po potvrzení objednávky požadujeme předem uhradit 50% zálohu z celkové ceny zakázky. Doplatek uhradíte po obdržení souboru s vyznačenou korekturou.