Studentům, ale také různým organizacím, firmám nebo jednotlivcům nabízíme úpravu zaslaných dokumentů zpracovaných textovými editory podle platné normy ČSN 01 6910, resp. podle zaslaných požadavků (např. požadavky na formální úpravu kvalifikačních prací VŠ, VOŠ jednotlivých škol).

 • Cena formální úpravy dokumentu se stanovuje podle počtu stran, ovlivňuje ji také požadavek na rychlost zpracování.
 • Formální úprava bude provedena zkušenými lektory IT, kteří se dlouhodobě věnují problematice písemné a obchodní korespondence a formální úpravě odborných prací podle platné normy ČSN 01 6910.
 • Formální úpravu provádíme standardně v textovém editoru MS Word.
  Upravený dokument 
  obdržíte nejen v původním formátu (nazev_final.docx), ale také ve formátu pdf určeném pro tisk.
 • Studenti jsou cenově zvýhodněni.
 • K formální úpravě dokumentu lze objednat i jeho jazykovou korekturu.

Formální úprava dokumentu zahrnuje:

 • jednotné formátování celého dokumentu (okraje stránky, písmo, odstavce, obrázky, tabulky, grafy, osamocené znaky, ukončení řádků apod.)
 • správné označování kapitol a podkapitol (víceúrovňové číslování)
 • číslování stránek dle metodických pokynů (např. až od určité strany)
 • vygenerování obsahu dokumentu, seznamů obrázků, tabulek, grafů
 • správné označení příloh
 • kontrolu citací (způsob a formu)

Formální úprava dokumentu nezahrnuje:

 • jazykovou korekturu textu – gramatika, stylistika v dokumentu (lze objednat zvlášť v sekci Korektury textu)
 • kontrolu textu v cizím jazyce
 • opravu obsahu práce (vlastní myšlenky autora práce, úroveň slovní zásoby, složité věty)
 • kontrolu plagiátů
 • tvorbu titulní strany práce nebo abstraktu práce
 • tisk a svázání kvalifikačních prací na VŠ, VOŠ

Kvalifikační práce na VŠ, VOŠ

Student Standard

600
 • do 5 dnů
 • max. 50 str.

Student Klasik

680
 • do 3 dnů
 • max. 50 str.

Student Express

900
 • do 2 dnů
 • max. 50 str.

Delší práce nad 50 stránek – cena i termín dohodou.
Kontaktujte nás.

Organizace, firmy, veřejnost – různé dokumenty

Varianta A

38Kč/str.
 • do 2. dne
 • max. 10 str.

Varianta B

28Kč/str.
 • do 2 dnů
 • max. 30 str.

Varianta C

20Kč/str.
 • do 3 dnů
 • max. 50 str.

Rozsáhlejší dokumenty nad 50 str. – cena i termín dohodou.
Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovou kalkulaci.

Po potvrzení objednávky požadujeme předem uhradit 50% zálohu z celkové ceny zakázky. Doplatek uhradíte po obdržení naformátovaného dokumentu.